Логотип лицея
Комунальний заклад освіти
«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
Дніпровської міської ради

Нормативно-правова база

 

Управління ліцеєм здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор ліцею та його заступники призначаються і звільняються з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

Вищим органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Статут ліцею

Стратегія розвитку

Річний план роботи на 2021/2022 н.р.

Освітня програма на 2021/2022 н.р.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

Положення про академічну доброчесність

Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу

Положення про раду ліцею

Положення про батьківський комітет

Положення щодо прийому