Логотип лицея
Комунальний заклад освіти
«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
Дніпровської міської ради

Нормативно-правова база

 

Управління ліцеєм здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор ліцею та його заступники призначаються і звільняються з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

Вищим органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Статут ліцею

Інструкція щодо прийому

Положення про навчальний заклад

Положення про батьківський комітет

Положення про раду ліцею