Логотип лицея
Комунальний заклад освіти

«Фінансово-економічний ліцей»

Дніпровської міської ради

Робочий навчальний план на 2018/2019 н. р.

 

Навчальний план — основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Робочий навчальний план — найголовніший річний документ ліцею

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу