Логотип лицея
Комунальний заклад освіти
«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
Дніпровської міської ради

Робочий навчальний план на 2018/2019 н. р.

 

Навчальний план — основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація освітнього процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік освітнього процесу, а також визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Робочий навчальний план — найголовніший річний документ ліцею

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу

Протокол педагогічної ради щодо вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу