Логотип лицея
Комунальний заклад освіти
«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
Дніпровської міської ради

Освітня програма на 2021/2022 н. р.

 

Освітня програма— основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація освітнього процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік освітнього процесу, а також визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Освітня програма — найголовніший річний документ ліцею

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 8 класу

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 8 класу (додаткова)

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу