Логотип лицея
Комунальний заклад освіти
«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
Дніпровської міської ради

Засідання педагогічної ради
«Технологія доповненої реальності як складова STEM орієнтованого освітнього простору»

02.05.2022 відбулося засідання педагогічної ради «Технологія доповненої реальності як складова STEM орієнтованого освітнього простору» у форматі онлайн. На засіданні було розглянуто ключові компетентності сучасної STEM- освіти, використання імерсійної освіти, яка базується на використанні віртуальної та доповненої реальності. Технології віртуальної і доповненої реальності дають учням можливість глибше вивчати предмети, аналізувати наслідки світових подій, брати участь в археологічних експедиціях і багато іншого, а головне — у розважальній формі. AR і VR дають змогу набути досвіду, до якого учні зазвичай не мають доступу. Доповнена реальність (AR) в освіті може розширити можливості вчителів, надаючи надзвичайно цікавий цифровий контент та функції, що в найкоротші терміни можуть мотивувати учнів до навчання. Ознайомилися з AR-додатками, які можна інтегрувати в навчання: Assemblr (Make 3D, Images & Text, Show in AR!), ARLOOPA, AR Solar System, TryCam AR - Cut Paste AR, Virtual Try On, AR 3D Animals. Педагоги активно взяли участь у створенні інтерактивного опитування Kahoot, на платформі Ment.com створили хмару – Учитель ХХІ століття, розглянули варіанти створення завдань з елементами STEM (лінійка часу), переглянули віртуальні подорожі музеями України та світу.

 
 

Презентація до виступу: презентація.

Засідання педагогічної ради
«Безпечний Internet - психологічний та соціальний вплив. Ризики в Internet. Формування культури користувача Internet ресурсамиі»

Використовуючи домашній комп’ютер або портативний пристрій, наприклад, смартфон або планшет, підлітки можуть «подорожувати» віртуальним світом. Вони мають можливість шукати інформацію, грати в комп’ютерні онлайн-ігри, поширювати різноманітні аудіо- та відеоматеріали, здійснювати покупки, спілкуватися з друзями та незнайомими людьми, створювати собі сторінки в соціальних мережах, використовуючи унікальні нікнейми, які слугують їхнім особистим ідентифікатором. Використовуючи Інтернет для спілкування у соціальних мережах, підлітки можуть зіштовхнутися з різноманітними ризиковими чинниками. На засіданні педагогічної ради розглянули тему «Безпечного інтернету» та проаналізували анкетування учнів з теми: «Інтернет-загрози для дітей та підлітків»

 
 

Доклад: Безпечний Internet.

Презентація до виступу: презентація.

Засідання педагогічної ради
«Формування навичок академічної доброчесності в освітньому процесі»

15 листопада 2021 року в ліцеї відбулося засідання педагогічної ради з теми «Формування навичок академічної доброчесності в освітньому процесі». Проведено ретельний аналіз дотримання Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу КЗО «ФЕЛ» ДМР, затвердженого два роки тому, метою якого стало формування в ліцеї системи демократичних відносин між учасниками освітнього процесу, розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення авторитету ліцею. Опитування учнів ліцею довело, що вчителі ліцею систематично проводять бесіди, тренінги та уроки з відповідної теми. Куратори груп та вчителі розповіли з власного досвіду, які заходи вони розробили для формування в учнів доброчесності, як вони контролюють процес виконання учнями принципів академічної доброчесності. На жаль, опитування показало, що багато учнів порушують академічну доброчесність, але розуміють, що це не відповідає статусу ліцеїста, тому поступово беруть на себе відповідальність за порушення етичних норм, нетолерантного відношення один до одного. Педагогічна рада ліцею вирішила доповнити Кодекс честі ліцеїста, який записаний у заліковій книжці, пунктом про дотримання принципів академічної доброчесності. Пропозиції від учнів та вчителів щодо формулювання відповідних пунктів будуть прийматися до кінця навчального року.

 
 

Богуславська Тетяна Олександрівна Формування навичок академічної доброчесності в освітньому процесі: презентація.

ДОВІДНИК з академічної доброчесності для школярів: ДОВІДНИК.

Виховуємо академічну доброчесність: Методичні вказівки для вчителів.

Засідання педагогічної ради
«Розбудовуємо внутрішню систему забезпечення якості освіти»

31.08.2021 року відбулося засідання педагогічної ради ліцею «Запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти». Адміністрація ліцею ознайомила педагогічний колектив з результатами самооцінювання освітньої діяльності напередодні проведення інституційного аудиту. Локації учителів, сформовані за напрямками: освітнє середовище, система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність, управлінські процеси, запропонували форми та заходи спільної діяльності учасників освітнього процесу щодо забезпечення якості освіти. Надані пропозиції увійщли до рішення педагогічної ради та річного плану роботи закладу. Активну участь у роботі локацій та узагальненні досвіду роботи із запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти взяла координатор з питань проведення інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області Камишан Інна Сергіївна, яка відзначила позитивне напрацювання ліцею. За погодженням з управлінням освіти колектив ліцею приєднався до двох експериментів регіонального рівня за темами: «Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньої галузі», «Створення регіональної моделі інноваційної профорієнтації на засадах соціального партнерства (Школа-Економіка), які на засіданні ради були презентовані керівником проєктів Бутурліною Оксаною Василівною, завідувачем кафедри управління інформаційно-освітніми проєктами КЗВО «ДАНО» ДОР. Креативно, ініціативно та змістовно розпочинаємо новий 2021/2022!

 
 
 

Новохатна Д.А. Розбудовуємо внутрішню систему забезпечення якості освіти: виступ, презентація.

Засідання педагогічної ради
«Нові підходи й методи системи оцінювання здобувачів освіти»

15.03.2021 у ліцеї відбулося засідання педагогічної ради у формі тренінгу «Нові підходи й методи системи оцінювання здобувачів освіти». На засіданні було розглянуто сучасні підходи до оцінювання, його функції та завдання, сутність автентичного та формувального оцінювання, досліджено інструментарій та методи, які використовують у запропонованих підходах до оцінювання здобувачів освіти. Учителі активно працювали у групах, заповнювали порівняльні таблиці «Традиційне і формувальне оцінювання», визначили чинники, які впливають на оцінку. Ознайомилися з новими інтерактивними інструментами і Інтернет- платформами для формувального оцінювання. Рефлексію провели на платформах: Flinga, Formative, Quizizz, Kahoot.

 
 

Крайняк О.В. Нові підходи й методи оцінювання здобувачів освіти: виступ

Засідання педагогічної ради
«Комплексний підхід до попередження та протидію булінгу (цькування) у закладі освіти»

Булінг (цькування) – тривожна тенденція, особливо для сучасного дитячого і молодіжного середовища. Сьогодні, в процесі реформування системи освіти, проблеми цькування і насильства в шкільному середовищі дуже часто стають перепоною для досягнення мети всебічного розвитку дитини. Допомога дорослих дуже потрібна дітям та молоді у будь-якому віці, особливо якщо дії кривдників можуть завдати серйозної шкоди фізичному та психічному здоров’ю. Ліцей відіграє важливу роль у створенні умов для здобуття учнями знань в безпечному освітньому середовищі, формуванні ставлень та навичок, які потрібні, щоб уникнути та запобігти проявам насильства, безконфліктного спілкування, ненасильницької поведінки. Вирішальна роль у протидії насильству і булінгу належить педагогам. Проте впоратися з цією проблемою вони можуть тільки завдяки системному підходу та підтримки керівництва ліцею, батьків, представників місцевих органів влади та громадських організацій, а також із залученням та участі дітей та молоді.

 
 

Срібненко О.О.: виступ, презентація.

Засідання педагогічної ради
«Моделювання структури уроків у контексті компетентнісного навчання»

02.11.2020 в ліцеї відбулося засідання педагогічної ради у формі тренінгу. На засіданні було розглянуто теоретичні та практичні основи конструювання компетентнісно орієнтованого уроку, алгоритм та етапи (модулі) уроку з точки зору компетентнісного підходу. Учителі тренувались складати плани-конспекти власних уроків та проводити самоаналіз компетентнісно орієнтованих уроків. Практичним психологом було проведене вступне анкетування педагогів ліцею з питання володіння методиками проведення компетентнісного уроку, надані рекомендації вчителям та учням щодо розвитку основних ключових та предметних компетенцій.

 
 

Богуславська Т. О.: презентація.

 

Засідання педагогічної ради
«Дистанційне навчання в ліцеї: простір можливостей»

Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, став неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу – освітян, вчителів, учнів та їхніх батьків.

Проводити уроки віддалено, не бачити учнів, не мати можливостей пояснити особисто й допомогти в момент виникнення проблеми — ще кілька місяців тому вчителі не могли й уявити таких ситуацій у своїй роботі. Але пандемія внесла несподівані корективи і змусила всіх терміново опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики.

 
 

Новохатна Д. А.: виступ, презентація.

Богуславська Т. О.: виступ, презентація.