Логотип лицея
Комунальний заклад освіти
«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
Дніпровської міської ради

Засідання педагогічної ради
«Формування навичок академічної доброчесності в освітньому процесі»

15 листопада 2021 року в ліцеї відбулося засідання педагогічної ради з теми «Формування навичок академічної доброчесності в освітньому процесі». Проведено ретельний аналіз дотримання Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу КЗО «ФЕЛ» ДМР, затвердженого два роки тому, метою якого стало формування в ліцеї системи демократичних відносин між учасниками освітнього процесу, розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення авторитету ліцею. Опитування учнів ліцею довело, що вчителі ліцею систематично проводять бесіди, тренінги та уроки з відповідної теми. Куратори груп та вчителі розповіли з власного досвіду, які заходи вони розробили для формування в учнів доброчесності, як вони контролюють процес виконання учнями принципів академічної доброчесності. На жаль, опитування показало, що багато учнів порушують академічну доброчесність, але розуміють, що це не відповідає статусу ліцеїста, тому поступово беруть на себе відповідальність за порушення етичних норм, нетолерантного відношення один до одного. Педагогічна рада ліцею вирішила доповнити Кодекс честі ліцеїста, який записаний у заліковій книжці, пунктом про дотримання принципів академічної доброчесності. Пропозиції від учнів та вчителів щодо формулювання відповідних пунктів будуть прийматися до кінця навчального року.

 
 

Богуславська Тетяна Олександрівна Формування навичок академічної доброчесності в освітньому процесі: презентація.

ДОВІДНИК з академічної доброчесності для школярів: ДОВІДНИК.

Виховуємо академічну доброчесність: Методичні вказівки для вчителів.

Засідання педагогічної ради
«Розбудовуємо внутрішню систему забезпечення якості освіти»

31.08.2021 року відбулося засідання педагогічної ради ліцею «Запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти». Адміністрація ліцею ознайомила педагогічний колектив з результатами самооцінювання освітньої діяльності напередодні проведення інституційного аудиту. Локації учителів, сформовані за напрямками: освітнє середовище, система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність, управлінські процеси, запропонували форми та заходи спільної діяльності учасників освітнього процесу щодо забезпечення якості освіти. Надані пропозиції увійщли до рішення педагогічної ради та річного плану роботи закладу. Активну участь у роботі локацій та узагальненні досвіду роботи із запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти взяла координатор з питань проведення інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області Камишан Інна Сергіївна, яка відзначила позитивне напрацювання ліцею. За погодженням з управлінням освіти колектив ліцею приєднався до двох експериментів регіонального рівня за темами: «Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньої галузі», «Створення регіональної моделі інноваційної профорієнтації на засадах соціального партнерства (Школа-Економіка), які на засіданні ради були презентовані керівником проєктів Бутурліною Оксаною Василівною, завідувачем кафедри управління інформаційно-освітніми проєктами КЗВО «ДАНО» ДОР. Креативно, ініціативно та змістовно розпочинаємо новий 2021/2022!

 
 
 

Новохатна Д.А. Розбудовуємо внутрішню систему забезпечення якості освіти: виступ, презентація.

Засідання педагогічної ради
«Нові підходи й методи системи оцінювання здобувачів освіти»

15.03.2021 у ліцеї відбулося засідання педагогічної ради у формі тренінгу «Нові підходи й методи системи оцінювання здобувачів освіти». На засіданні було розглянуто сучасні підходи до оцінювання, його функції та завдання, сутність автентичного та формувального оцінювання, досліджено інструментарій та методи, які використовують у запропонованих підходах до оцінювання здобувачів освіти. Учителі активно працювали у групах, заповнювали порівняльні таблиці «Традиційне і формувальне оцінювання», визначили чинники, які впливають на оцінку. Ознайомилися з новими інтерактивними інструментами і Інтернет- платформами для формувального оцінювання. Рефлексію провели на платформах: Flinga, Formative, Quizizz, Kahoot.

 
 

Крайняк О.В. Нові підходи й методи оцінювання здобувачів освіти: виступ

Засідання педагогічної ради
«Комплексний підхід до попередження та протидію булінгу (цькування) у закладі освіти»

Булінг (цькування) – тривожна тенденція, особливо для сучасного дитячого і молодіжного середовища. Сьогодні, в процесі реформування системи освіти, проблеми цькування і насильства в шкільному середовищі дуже часто стають перепоною для досягнення мети всебічного розвитку дитини. Допомога дорослих дуже потрібна дітям та молоді у будь-якому віці, особливо якщо дії кривдників можуть завдати серйозної шкоди фізичному та психічному здоров’ю. Ліцей відіграє важливу роль у створенні умов для здобуття учнями знань в безпечному освітньому середовищі, формуванні ставлень та навичок, які потрібні, щоб уникнути та запобігти проявам насильства, безконфліктного спілкування, ненасильницької поведінки. Вирішальна роль у протидії насильству і булінгу належить педагогам. Проте впоратися з цією проблемою вони можуть тільки завдяки системному підходу та підтримки керівництва ліцею, батьків, представників місцевих органів влади та громадських організацій, а також із залученням та участі дітей та молоді.

 
 

Срібненко О.О.: виступ, презентація.

Засідання педагогічної ради
«Моделювання структури уроків у контексті компетентнісного навчання»

02.11.2020 в ліцеї відбулося засідання педагогічної ради у формі тренінгу. На засіданні було розглянуто теоретичні та практичні основи конструювання компетентнісно орієнтованого уроку, алгоритм та етапи (модулі) уроку з точки зору компетентнісного підходу. Учителі тренувались складати плани-конспекти власних уроків та проводити самоаналіз компетентнісно орієнтованих уроків. Практичним психологом було проведене вступне анкетування педагогів ліцею з питання володіння методиками проведення компетентнісного уроку, надані рекомендації вчителям та учням щодо розвитку основних ключових та предметних компетенцій.

 
 

Богуславська Т. О.: презентація.

 

Засідання педагогічної ради
«Дистанційне навчання в ліцеї: простір можливостей»

Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, став неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу – освітян, вчителів, учнів та їхніх батьків.

Проводити уроки віддалено, не бачити учнів, не мати можливостей пояснити особисто й допомогти в момент виникнення проблеми — ще кілька місяців тому вчителі не могли й уявити таких ситуацій у своїй роботі. Але пандемія внесла несподівані корективи і змусила всіх терміново опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики.

 
 

Новохатна Д. А.: виступ, презентація.

Богуславська Т. О.: виступ, презентація.

 

Засідання педагогічної ради
«Реалізація в діяльності ліцею стратегічних напрямків громадської освіти»

Громадянську компетентність часто асоціюють з поняттям «громадянська зрілість». Її характеризує не вік, а погляди, вчинки людини, яка є гармонійно і всебічно розвинута, має гуманістичний світогляд. Зрілою є людина, яка: - постійно самовдосконалюється - має високий рівень національної та планетарної свідомості - знає культуру й історію рідного краю - соціально відповідальна - наділена стійкими переконаннями. Громадянська зрілість не є якимось підсумком або завершеним процесом. Для її підтримки потрібний постійний тренінг. І саме громадянська зрілість педагога є запорукою формування громадянської компетентності учнів. На засіданні педагогічної ради 27.01.2020 було розглянуто тему: «Реалізація в діяльності ліцею стратегічних напрямків громадянської освіти», розглянули питання громадянського виховання та формування громадянських компетентностей під час уроків.

 

 

Матеріали:доповідь, презентація, доповідь.

Засідання педагогічної ради
«Формування, становлення та реалізація профільних інтересів здобувачів освіти як необхідний процес на шляху до самореалізації та успіху»

04.11.2019 відбулося засідання педагогічної ради ліцею «Формування, становлення та реалізація профільних інтересів здобувачів освіти як необхідний процес на шляху до самореалізації та успіху».

З доповідями виступили:

- Богуславська Т.О., заступник директора з НВР «Особливості формування профільних інтересів здобувачів освіти в ліцеї»;

- Корягіна Т.В., доцент Університету митної справи та фінансів, керівник методичної комісії з економічних дисциплін в ліцеї «Роль економічної освіти у формуванні підприємницької компетентності здобувачів освіти ліцею»;

- Кралька С.В., практичний психолог ліцею «Засоби і методи діагностування професійних схильностей ліцеїстів», яка ознайомила присутніх з результатами дослідження;

- Мареха В.О., провідний бібліотекар ліцею «Сучасні професії та попит на них», яка проаналізувала вступ випускників ліцею на економічні спеціальності.

- Срібненко О.О., заступник директора з виховної роботи, про участь педагогічного та учнівського колективів в обласному науково-педагогічному проекті «Школа вирішення конфліктів «Митці згоди».

Учителі ліцею за круглим столом «Вернісаж думок» поділилися своїм баченням ліцейської профільної освіти як найважливішим чинником формування нових, сучасних, життєвих установок особистості ліцеїста.

Педагогічний колектив обговорив та затвердив Положення про академічну доброчесність.

 

Матеріали:доповідь, презентація, доповідь.

 

Засідання педагогічної ради
«Визначаємо пріоритети»

30.08.2019 відбулося засідання педагогічної ради. Із доповіддю «Освітній простір ліцею наукового спрямування як середовище розвитку інтелектуального потенціалу здобувачів освіти» виступила директор Новохатна Д.А., яка презентувала освітню програми на 2019/2020 н.р. та наголосила на першочергових діях щодо її реалізації.

Про організований початок 2019/2020 навчального року та  моніторинг проходження ЗНО випускниками як сегмент внутрішнього аудиту освітньої діяльності ліцею виступила Перепелиця Т.О., заступник директора з НВР.

Нікіфорова Т.І., заступник директора з НВР, висвітлила питання «Науково-методична робота: організація та методичний супровід».

Основні орієнтири компетентнісного виховання особистості окреслила Срібненко О.О., заступник директора з ВР.

Педагогічний колектив ухвалив освітню програму, план роботи на 2019/2020 н.р. та розподіл класів на групи при вивченні окремих предметів.

Предметна розмова про ключові питання освітнього процесу ліцею задала діловий тон та визначила пріоритети освітньої діяльності на навчальний рік.

 
 

 

Визначаємо пріоритети: доповідь, презентація.

 

Засідання педагогічної ради
«Толерантність як компонент професійної культури вчителя.
Протидія булінгу»

Булінг (цькування) – це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітної чи неповнолітньої особи (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю  потерпілого.

З метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти має бути запроваджений комплексний підхід у сфері запобігання та протидії проявам боулінгу (цькування).

К комплексному підході можна відзначати два ключових напрями: управлінський і просвітницький.

Управлінський напрям – це аналіз ситуації в закладі освіти, розробка правил поведінки, алгоритмів дій, плану заходів, здійснення моніторингу його реалізації та безпечності, комфортності освітнього середовища тощо.

04.02.2019 на засідання педагогічної ради було розглянуто питання протидії боулінгу з залученням шкільного офіцера поліції Мотренко Г.О., де було розглянуто основні заходи педагогічного колективу з протидії боулінгу (цькування), розроблено правила поведінки та алгоритм дій, який відповідатиме реальним потребам.

 

 

Протидія булінгу: доповідь, презентація.

 

Засідання педагогічної ради
«Формування соціальної та громадянської компетентності ліцеїстів
під час здійснення позакласної виховної роботи»

Відомо, що щасливі спогади, яскраві та радісні образи дитинства допомагають, у скрутні моменти життя; ми із задоволенням повертаємось до свого дитинства, перебираємо фотографії та згадуємо, черпаючи величезні сердечні ресурси з цих джерел. Чи можна назвати щасливою ту людину, у якої немає спогадів із дитинства?

Оскільки процес виховання дітей у наш час практично повністю зосереджений у ліцеї, на вчителеві лежить головний тягар відповідальності за долю кожної дитини. А це вимагає прискіпливого та критичного до себе ставлення щодо організації ліцейського життя: чи відповідають наші підходи, методи, форми роботи вимогам часу?

Тому на засіданні педагогічної ради «Формування соціальної та громадянської компетентності ліцеїстів під час здійснення позакласної виховної роботи» було проведено аукціон щодо використання найбільших відомих форм виховної роботи, а саме: поетична вітальня, колаж, відверта розмова, тестування, турнір ораторів, школа лідера, конкурс творчих робіт, диспут, етичний тренінг, екологічний десант, флешмоб, музична вітальня, захист проектів, меблювання розвивально-виховних ситуацій, бал, квест, аукціон, інтелектуальна гра та ін.

 

Куратори груп після проведення аукціону обговорили такі питання:
- Чому саме ці форми ви обрали для роботи з групою?
- Якби обирали учні, яких форм роботи було б більше?
- Яка форма роботи вам зовсім не підходить? Чому?

У наш час для руху вперед необхідно урізноманітнити форми виховної діяльності. Слова Конфуція, який понад 2400 років тому сказав: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію», є підтвердженням того, що найбільша небезпека чатує на того вихователя, який зловживає методами монологічного спілкування. Різні форми регулярної виховної діяльності — це «полігон для випробувань» різних можливостей дитини, своєрідний соціально-психологічний тренінг, постійний новий досвід, розширення уявлень про себе й інших людей, чудова можливість творчої самореалізації особистості.

 

Тому сьогодні питання про вдосконалення процесу виховання шляхом вибору ефективних форм виховної роботи як ніколи актуальне.

Формування соціальної та громадянської компететності: доповідь, презентація.

 

Засідання педагогічної ради
4 вересня 2017 року
«Освіта для світу, що змінюється»

Істинна мудрість будь-якої людини, а тим паче вчителя, полягає в тому, щоб жити сьогодні, будуючи плани на майбутнє, черпаючи користь із минулого.

 

Одним із головних чинників державних, економічних і суспільних перетворень є освіта. На шлях відтворення національної гідності, європейської цілеспрямованості повинно стати молоде покоління нашого суспільства. Саме тому проект Закону України «Про освіту» визначає головну мету освіти: «Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових та фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями».

 

Новохатна Д. А.: доповідь, презентація.

Перепелиця Т.О.: презентація.

Нікіфорова Т.І.: презентація.

Срібненко О. О.: презентація.