Логотип лицея
Комунальний заклад освіти
«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
Дніпровської міської ради

Засідання педагогічної ради
«Толерантність як компонент професійної культури вчителя.
Протидія булінгу»

Булінг (цькування) – це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітної чи неповнолітньої особи (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю  потерпілого.

З метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти має бути запроваджений комплексний підхід у сфері запобігання та протидії проявам боулінгу (цькування).

К комплексному підході можна відзначати два ключових напрями: управлінський і просвітницький.

Управлінський напрям – це аналіз ситуації в закладі освіти, розробка правил поведінки, алгоритмів дій, плану заходів, здійснення моніторингу його реалізації та безпечності, комфортності освітнього середовища тощо.

04.02.2019 на засідання педагогічної ради було розглянуто питання протидії боулінгу з залученням шкільного офіцера поліції Мотренко Г.О., де було розглянуто основні заходи педагогічного колективу з протидії боулінгу (цькування), розроблено правила поведінки та алгоритм дій, який відповідатиме реальним потребам.

 

 

Протидія булінгу: доповідь, презентація.

 

Засідання педагогічної ради
«Формування соціальної та громадянської компетентності ліцеїстів
під час здійснення позакласної виховної роботи»

Відомо, що щасливі спогади, яскраві та радісні образи дитинства допомагають, у скрутні моменти життя; ми із задоволенням повертаємось до свого дитинства, перебираємо фотографії та згадуємо, черпаючи величезні сердечні ресурси з цих джерел. Чи можна назвати щасливою ту людину, у якої немає спогадів із дитинства?

Оскільки процес виховання дітей у наш час практично повністю зосереджений у ліцеї, на вчителеві лежить головний тягар відповідальності за долю кожної дитини. А це вимагає прискіпливого та критичного до себе ставлення щодо організації ліцейського життя: чи відповідають наші підходи, методи, форми роботи вимогам часу?

Тому на засіданні педагогічної ради «Формування соціальної та громадянської компетентності ліцеїстів під час здійснення позакласної виховної роботи» було проведено аукціон щодо використання найбільших відомих форм виховної роботи, а саме: поетична вітальня, колаж, відверта розмова, тестування, турнір ораторів, школа лідера, конкурс творчих робіт, диспут, етичний тренінг, екологічний десант, флешмоб, музична вітальня, захист проектів, меблювання розвивально-виховних ситуацій, бал, квест, аукціон, інтелектуальна гра та ін.

 

Куратори груп після проведення аукціону обговорили такі питання:
- Чому саме ці форми ви обрали для роботи з групою?
- Якби обирали учні, яких форм роботи було б більше?
- Яка форма роботи вам зовсім не підходить? Чому?

У наш час для руху вперед необхідно урізноманітнити форми виховної діяльності. Слова Конфуція, який понад 2400 років тому сказав: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію», є підтвердженням того, що найбільша небезпека чатує на того вихователя, який зловживає методами монологічного спілкування. Різні форми регулярної виховної діяльності — це «полігон для випробувань» різних можливостей дитини, своєрідний соціально-психологічний тренінг, постійний новий досвід, розширення уявлень про себе й інших людей, чудова можливість творчої самореалізації особистості.

 

Тому сьогодні питання про вдосконалення процесу виховання шляхом вибору ефективних форм виховної роботи як ніколи актуальне.

Формування соціальної та громадянської компететності: доповідь, презентація.

 

Засідання педагогічної ради
4 вересня 2017 року
«Освіта для світу, що змінюється»

Істинна мудрість будь-якої людини, а тим паче вчителя, полягає в тому, щоб жити сьогодні, будуючи плани на майбутнє, черпаючи користь із минулого.

 

Одним із головних чинників державних, економічних і суспільних перетворень є освіта. На шлях відтворення національної гідності, європейської цілеспрямованості повинно стати молоде покоління нашого суспільства. Саме тому проект Закону України «Про освіту» визначає головну мету освіти: «Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових та фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями».

 

Новохатна Д. А.: доповідь, презентація.

Перепелиця Т.О.: презентація.

Нікіфорова Т.І.: презентація.

Срібненко О. О.: презентація.

 

Міський семінар-практикум
для директорів ліцеїв, навчально-виховних комплексів та спеціалізованих шкіл

21 березня 2017 року на базі Комунального навчального закладу «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради відбувся міський семінар-практикум для директорів ліцеїв, навчально-виховних комплексів та спеціалізованих шкіл за темою «Управлінський аспект розвитку інноваційної особистості сучасного вчителя та учня». Семінар окреслив основні шляхи розвитку інноваційної особистості учасника навчально-виховного процесу та управлінський механізм впливу на її становлення у ліцеї.

Під час науково-теоретичного блоку семінару директор ліцею Новохатна Д.А представила брендінг «Ліцей у системі освітніх координат», зробивши акцент на управлінському аспекті становлення, розвитку та сьогодення профільного закладу.

 
 

Заступник директора з науково-методичної роботи Нікіфорова Т.І. виступила з доповіддю «Ефективність упровадження інноваційних та інтерактивних освітніх технологій у практику роботи навчального закладу», окресливши пріоритетні напрямки методичної роботи ліцею.

 

Новохатна Д. А.: виступ, презентація.

Перепелиця Т.О.: виступ, презентація.

Нікіфорова Т.І.: виступ, презентація.

Срібненко О. О.: виступ, презентація.

 

Засідання педагогічної ради
«Створення ситуації успіху на уроці – важлива умова
формування творчої, всебічно розвиненої особистості учня»

«Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні,
збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності –
це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно
бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка про те,
що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело
внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для
переборення труднощів, бажання вчитися».
В. О. Сухомлинський

За словами В. О. Сухомлинського, пристрасне бажання вчитися, усвідомлення мети навчання – найважливіший стимул навчальної діяльності учнів. Виховання цього бажання нерозривно пов’язане з усією системою навчально-виховної роботи в ліцеї й здійснюється воно насамперед на уроці.

Виховання бажання вчитися сприяє організації і зміцненню учнівського колективу, розвиває почуття колективізму й прагнення до взаємодопомоги. Завдання ліцейського учительського колективу – всіляко виховувати це почуття, спрямовувати його на правильний шлях. У цьому – запорука дальшого підвищення якості знань учнів, розвитку бажання в них проявити себе у різних видах діяльності, адже у кожної дитини є особливі здібності, а наше завдання – відкрити їх і розвивати, щоб допомогти їй стати успішною в майбутньому житті.

 

Ситуація успіху – тонкий психолого-педагогічний інструмент. Ним повинен володіти кожен педагог, але для цього потрібно добре знати індивідуальні та психологічні особливості учнів, уміти доречно використовувати різноманітні педагогічні прийоми. Саме такі прийоми вивчали вчителі на інтерактивній педагогічній раді.

Напередодні засідання було проведене опитування ліцеїстів. Вони відповіли на одне питання: «Що значить для тебе «бути успішним»? Радує те, що більша частина ліцеїстів бажає досягати поставлених цілей, створити міцну родину, мати гарних друзів. Багато грошей заробляти вони теж хочуть, але займаючись улюбленою справою та на користь суспільству.

 

Виступ. Презентація. Результати опитування. Індикатори успіху.

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Філософія, теорія та практика
випереджаючої освіти для сталого розвитку»

 

17 жовтня на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку».

Конференція проведена з метою визначення та розкриття найбільш важливих проблем взаємодії філософії, освіти, культури, особливостей сучасних парадигм освіти в умовах розвитку громадянського суспільства, методології, методики та технології випереджаючої освіти для сталого розвитку, обміну досвідом щодо шляхів інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес, презентації кращих практик упровадження її складових – екологічної та енергоефективної освіти, гендерної політики, медіаосвіти, здоров’язберігаючих технологій.

 

У конференції взяли участь Новохатна Д. А, директор ліцею, з доповіддю «Управлінські аспекти інноваційного розвитку освітнього середовища ліцею» та Срібненко О. О., заступник директора з виховної роботи, з доповіддю «Виховання творчої особистості в умовах реалізації сталого розвитку».

Передовий педагогічний досвід ліцею опублікований у збірці ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Новохатна Д. А.: виступ, презентація.

Срібненко О. О.: виступ, презентація.

 

Засідання педагогічної ради
«Компетентнісний підхід – стрижень наукових інновацій у навчанні»
(обговорення Концепції Нової української школи)

 

31.08.2016 відбулося засідання педагогічної ради ліцею. Початок навчального року – це завжди очікування чогось нового. Нові плани, перспективи, зміни, сподівання на краще. І 2016/2017 навчальний рік не став винятком.

Доповідь директора Новохатної Д. А. «Компетентнісний підхід – стрижень наукових інновацій у навчанні» була присвячена обговоренню Концепції Нової української школи. Дарія Анатоліївна провела паралель між перспективами, що очікують на освіту у майбутньому та сучасними реаліями ліцейського навчально-виховного процесу; окреслила коло питань, над якими колектив ліцею працюватиме найближчим часом.

Зовнішньому незалежному оцінюванню як показнику сформованості ключових компетентностей випускника ліцею присвятила свій виступ заступник директора з НВР Перепелиця Т. О., а також довела режим роботи ліцею на новий навчальний рік.

 
 

Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя висвітлила у виступі Нікіфорова Т. І., заступник директора з НМР.

З основними орієнтирами організації виховної роботи у 2016/2017 н.р. ознайомила колег заступник директора з виховної роботи Срібненко О. О.

Новохатна Д. А. ознайомила колектив з основними положеннями та пріоритетними напрямками роботи річного плану ліцею.

Детальніше. Презентація.

 

Всеукраїнський семінар-практикум
для заступників директорів обласних еколого-натуралістичних центрів
на базі позашкільних закладів освіти Дніпропетровської області

 

З метою поліпшення науково-методичного забезпечення навчальних закладів, підвищення якості позашкільної еколого-біологічної освіти з дітьми та учнівською молоддю, розвитку творчого потенціалу педагогів, поширення інноваційних досягнень, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду з 07 по 09 червня 2016 року на базі позашкільних еколого-натуралістичних навчальних закладів Дніпропетровської області проводився Всеукраїнський семінар-практикум для заступників директорів обласних еколого-натуралістичних центрів за темою: «Сучасні форми і методи екологічної освіти і виховання в промислово розвинених регіонах України».

8 червня на базі КПНЗ «Станція юних натуралістів» керівник гуртка «Основи гідробіології» Крайняк О.В. представила Водно-інформаційний центр КЗО «Фінансово-економічного ліцею». У своєму докладі на тему: «Дослідництво вчити мислити» вона ознайомила учасників семінару з напрямами роботи центру.

Основним напрямком виховного процесу центру є національно-патріотичне виховання, спрямоване на:
- виховання почуття любові до України та рідного краю;
- поваги до національних цінностей українського народу;
- залучення до активної роботи по охороні водного середовища Дніпропетровщини.

 

Головними завданнями роботи гуртка є формування у вихованців глибоких теоретичних знань про суть дослідницько-експериментальної діяльності; оволодіння ними методологією наукового пізнання; вироблення вміння підготовки наукових рефератів, статей, підготовки та оголошення наукових доповідей; формування навичок роботи з науковою та довідковою літературою; ознайомлення з сучасними методами наукових, екологічних досліджень у Дніпропетровському промислово-розвиненому регіоні України.

Під час виконання дослідницько-експериментальної частини досліджень, учні набувають практичних навичок роботи з сучасним обладнанням. Наші ліцеїсти проводять мікробіологічні дослідження за допомогою мікроскопа Bresser-LCD micro, вимірюють основні показники (рН, ОВП, температуру, електропровідність) проб води електронним тестером EZDO 7200.

На сьогодні ліцеїсти працюють над довготривалим інтегрованим екологічним проектом «Амурські перлини», роботу над яким розпочато з червня 2012 року. Другий етап проекту представили Коврова Вікторія, учениця групи 10-2, і Танчик Ренат, учень групи 11-1.

 

Детальніше. Презентація.

 

Засідання педагогічної ради
«Освіта для сталого розвитку - майбутнє, якого ми прагнемо»

 

25 квітня 2016 року відбулося засідання педагогічної ради ліцею з теми «Освіта для сталого розвитку – майбутнє, якого ми прагнемо» за результатами проведення Першого діагностично-концептуального етапу експериментальної роботи регіонального рівня за темою: «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» на період 2015/2016 н. р. - 2020/2021 н. р.

Під час презентації результатів роботи заступник директора Нікіфорова Тетяна Іванівна представила розширений аналіз заходів, які було проведено в рамках експерименту, виступивши з доповіддю «Сталий розвиток – наш вибір». Присутні були ознайомлені з напрямками роботи творчих груп вчителів ліцею, з накопиченим «банком інформації» з питань інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес, методичною роботою, яка проводилася адміністрацією і педагогічним колективом ліцею на протязі навчального року.

 

Співдоповідачем Плотник Лілією Володимирівною, практичним психологом ліцею, надано розгорнутий аналіз проведеної діагностики рівня готовності педагогічного колективу, учнів та батьків до роботи над проблемою.

Вчителем хімії Крайняк Оленою Василівною представлено доповідь «Пріоритетні напрями роботи вчителів ліцею при реалізації дослідно-експериментальній роботи регіонального рівня за темою: «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес», під час якої тезисно опрацьована нова європейська стратегія розвитку на наступні 10 років – «Європа 2020: стратегія розумного, сталого та інклюзивного зростання», яка визначає напрями змін у якості економічного зростання: розумне зростання, стале зростання, інклюзивне зростання. Присутні ознайомлені з Цільовими орієнтирами, встановленими Стратегією до 2020 року.

 

Учитель української мови Хоменко Ольга Миколаївна доповіла про впровадження ідей сталого розвитку на уроках української мови і літератури, де виховує ціннісні орієнтири у ліцеїстів.

Учителем історії Шаріповою Тетяною Володимирівною презентовано доповідь «Запровадження принципів сталого розвитку на уроках історії та суспільствознавства», в якій було розкрито технології розвитку критичного мислення, розвиток громадянських цінностей, таких як милосердя, справедливість, патріотизм.

Експериментальна робота ліцею переходить на якісно новий освітній рівень. Перед педагогічним колективом постає завдання забезпечити формування в молодого покоління ліцеїстів нових форм мислення та поведінки, які припускають уміння прогнозувати і планувати, мислити творчо, критично та самокритично, відповідально і свідомо.

Детальніше. Презентація.

 

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікативних, медіа-освітніх
технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості»

 

20 квітня на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікативних, медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних компетентностей особистості». Захід проведений з метою інтегративної комунікації науковців, методистів та учителів-практиків для обговорення актуальних проблем гуманітарної освіти в площині використання інформаційно-комунікативних та медіа-освітніх технологій з метою формування національно-соціальних компетентностей особистості.

Директор ліцею Новохатна Д.А. на пленарному засіданні виступила з темою: «Формування економічних компетентностей ліцеїстів засобами інформаційно-комунікативних технологій у процесі профільної освіти». Після пленарного засідання освітянам була запропонована робота в секціях:
- «Філософське трактування інноваційних змін у сучасній освіті»;
- «Медіа-освітня та комп’ютерна підтримка освітнього процесу в сучасній школі, формування національно-соціальних компетеностей учнів»;
- «Інформаційно-комунікаційні й медіа-освітні технології та їх роль у формуванні національно-соціальних компетентостей учнів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін»;
- «Педагогіка вищої школи: забезпечення процесу національної соціалізації студентів засобами інформаційно-комунікативних та медіа-освітніх технологій».

 

 

Березняківські читання, які проводяться один раз на два роки, вдало поєднали теорію та практику сучасної освіти. Відмінною рисою цьогорічних читань є технологічна спрямованість циклу суспільно-гуманітарних дисциплін.

 

Доклад. Презентація.

 

Засідання педагогічної ради
«Виховні ціннісні орієнтири
як чинник національно-патріотичного виховання»

 

28 січня 2016 року відбулося засідання педагогічної ради «Виховні ціннісні орієнтири як чинник національно-патріотичного виховання».

 

З формуванням ціннісних орієнтирів виховання як чинника національно-патріотичного виховання всіх присутніх ознайомила заступник директора з виховної роботи Срібненко Олена Олегівна.

 

Детальніше. Презентація.

 

Засідання педагогічної ради
«Значення та ефективність домашнього завдання в навчальній
діяльності. Попередження перенавантаження учнів»

 

9 листопада 2015 року в ліцеї відбулося засідання педагогічної ради «Значення та ефективність домашнього завдання в навчальній діяльності. Попередження перенавантаження учнів».

Тему педради обрано невипадково. Останнім часом неодноразово до адміністрації ліцею звертались батьки та учні ліцею щодо перенавантаження домашніми завданнями.

Протягом місяця адміністрація ліцею вивчала питання ефективності, змісту та об’єму домашніх завдань. Проведено анкетування учнів, учителів. Батькам пропонувалося письмово висловити свою думку щодо окресленої проблеми. Ретельно проаналізовано об’єм завдань з кожного предмету, які учні отримували протягом останнього тижня.

 

З результатом проведеного дослідження всіх ознайомила Перепелиця Тетяна Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи. А саме: скільки часу витрачають учні на виконання домашніх завдань, завдання з яких предметів найбільш часозатратні, що заважає виконувати своєчасно завдання, чиєю допомогою користуються учні при виконанні домашньої роботи тощо.

 

Детальніше. Презентація.

 

Соціально-педагогічні умови
підвищення ефективності соціалізації ліцеїстів

Виступ Новохатної Дарії Анатоліївни, директора Комунального закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей» Дніпропетровської міської ради на міській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми управління інноваційними процесами в освіті. Перспектива розвитку навчального закладу в світлі проекту Закону України «Про освіту» на тему: «Соціально-педагогічні умови підвищення ефективності соціалізації ліцеїстів» 15.10.2015р.

Сучасна демократія потребує готовності та здатності людини до активної участі у справах суспільства та держави на засадах глибокого усвідомлення своїх прав і обов’язків, себе як повноправного члена соціальної спільноти, громадянина своєї країни. Найважливішим періодом соціалізації є дошкільний і шкільний вік, коли дитина не лише набуває знання, формує світогляд, але й отримує навички самоконтролю, взаємодії з колективом, уміння вирішувати складні життєві ситуації.

Приймаючи учнів до 8-ого класу ліцею, ми, маючи загальну уяву про рівень навчальних досягнень (вступні іспити, перші моніторингові роботи), нічого не знаємо про попередній рівень їхньої соціалізації, а в цей час починають формуватися нові учнівські колективи вже достатньо сформованих особистостей.

Виступ та презентація.

 

Нарада при директорові
«Дорожня карта освітніх реформ»

 

12 жовтня на нараді при директорові педагоги ліцею взяли участь в обговоренні Дорожньої карти освітніх реформ.

Стратегічною дорадчою групою при Міністерстві освіти і науки України розроблено Дорожню карту освітніх реформ на період 2015 – 2025 років, яку вже передано до МОН України. Документ детально описує реалізацію освітньої реформи в Україні.

Автори Дорожньої карти освітніх реформ зазначають, що в її основу було покладено доопрацьовану "Концепцію розвитку освіти України", яка широко обговорювалась наприкінці 2014 – початку 2015 років.

Детальніше...

 

 

Засідання педагогічної ради
«Якісна освіта – стандарт нового покоління:
10-річний досвід, реалії, перспективи»

 

31.08.2015 відбулося засідання педагогічної ради ліцею. З доповіддю «Якісна освіта – стандарт нового покоління: 10-річний досвід, реалії, перспективи» виступила директор Новохатна Д.А., яка підвела підсумки 10-річної роботи ліцею та окреслила коло питань, які хвилюють сучасний ліцей.

Про роботу над новою педагогічною проблемою області доповіла Нікіфорова Т.І., заступник директора з НМР у виступі «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів».

Режим роботи ліцею на новий навчальний рік довела педагогічному колективу заступник директора з НВР Перепелиця Т.О. З Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді та заходами щодо її реалізації в ліцеї ознайомила колег заступник директора з виховної роботи Срібненко О.О.

 

Новохатна Д.А. ознайомила колектив з основними положеннями та пріоритетними напрямками роботи річного плану ліцею. Перепелиця Т.О. запропонувала оголосити подяку із записом у трудову книжку вчителю української мови Мар`їній Ользі Валентинівні за якісну підготовку випускників ліцею до ЗНО-2015.

Детальніше...

 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Випереджаюча освіта для сталого розвитку
у системі інноваційної освітньої діяльності»

 

У рамках дослідно-експериментальної роботи області: «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку» 28 квітня 2015 року на базі ДОІППО відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності». Під час роботи конференції були узагальнені результати експериментальної роботи на період з 2009 по 2015 роки, відбулися секційні засідання та круглі столи з питань поширення ідей сталого розвитку у навчальних закладах.

Ліцейський досвід щодо впровадження експериментальної роботи презентували заступник директора ліцею Нікіфорова Тетяна Іванівна та вчитель хімії Крайняк Олена Василівна.

 

За підсумками роботи, за активну участь та високі досягнення у реалізації Всеукраїнського проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» педагогічний колектив ліцею був нагороджений грамотою Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.