Логотип лицея
Комунальний заклад освіти
«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
Дніпровської міської ради

ОбдарованістьОбдарованістю називають своєрідне
поєднання та високий рівень здібностей.
Не слід ототожнювати поняття
«обдарованість» та «талановитість»,
під яким розуміють високий ступінь творчих
здібностей до будь-якої спеціальної
діяльності, що реалізується у конкретних
суспільно значущих продуктах.

 

 

Види обдарованості:

спеціальна (художня, музична, спортивна тощо) — високі досягнення у різних галузях творчості і виконавської майстерності;
загальна (інтелектуальна) — швидке оволодіння основними поняттями, легке запам'ятовування і збереження інформації;
академічна — успішність у засвоєнні окремих предметів;
творча — характеризується здатністю висувати нові ідеї або блискуче використовувати те, що вже стало набутками суспільства;
соціальна — схильність до встановлення конструктивних взаємовідносин з іншими людьми;
практична — здатність до підприємницько-практичного мислення;
однобічна — виключно високий рівень розвитку однієї групи здібностей, всі інші розвинені нижче середнього.

 

Изображение 1 Изображение 2 Изображение 3 Изображение 4

 

Зазначені види обдарованості не ізольовані один від одного: людина може бути обдарованою по відношенню до цілої групи споріднених здібностей. Але всі види обдарованості обов'язково передбачають певний рівень розвитку розумових здібностей. Чим вищий цей рівень, тим ефективніше її діяльність у тій або іншій спеціальній сфері.

Обдаровані діти («вундеркінди») - діти з високим рівнем розумового розвитку або спеціальних здібностей. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я обдаровані діти віднесені до групи ризику і потребують особливого виховання, розробки спеціальних, індивідуальних навчальних програм, спеціально підготовлених вчителів, навчання у спеціальних школах.

Основними рисами таких дітей є: розумова активність, винахідливість у заняттях, ініціативність, комунікативність, позитивна життєва енергія, багатство активного словника, випередження у навчанні, схильність до праці, творчість.

Робота з обдарованими дітьми будується на таких принципах: індивідуальний підхід, навчання на високому рівні складності; звільнення дитини від тотальної регламентації, створення ситуації вибору тощо.

Головна умова розвитку обдарованості - оптимально ефективна взаємодія між зовнішніми і внутрішніми чинниками впливу на особистість дитини.

Єдина можливість керівництва цим процесом - конструювання індивідуалізованого навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток творчих здібностей дітей.

Система роботи з обдарованою дитиною включає наступні кроки:

- виявлення особливостей обдарованості (здібності, інтереси, схильності);
- практичне врахування визначених психологічних особливостей дитини в індивідуальній роботі з нею;
- перебудова власної професійної діяльності педагога;
- підпорядкування навчально-виховного процесу відповідним властивостям даної обдарованої дитини;
- координація зусиль батьків та вчителів у розумінні та допомозі обдарованим дітям.

 

Поради батькам

Списки учнів переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України
по Комунальному закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
Дніпровської міської ради 2020/2021 н. р.