Логотип лицея
Комунальний заклад освіти

«Фінансово-економічний ліцей»

Дніпровської міської ради

ОбдарованістьОбдарованістю називають своєрідне
поєднання та високий рівень здібностей.
Не слід ототожнювати поняття
«обдарованість» та «талановитість»,
під яким розуміють високий ступінь творчих
здібностей до будь-якої спеціальної
діяльності, що реалізується у конкретних
суспільно значущих продуктах.

 

 

Види обдарованості:

спеціальна (художня, музична, спортивна тощо) — високі досягнення у різних галузях творчості і виконавської майстерності;
загальна (інтелектуальна) — швидке оволодіння основними поняттями, легке запам'ятовування і збереження інформації;
академічна — успішність у засвоєнні окремих предметів;
творча — характеризується здатністю висувати нові ідеї або блискуче використовувати те, що вже стало набутками суспільства;
соціальна — схильність до встановлення конструктивних взаємовідносин з іншими людьми;
практична — здатність до підприємницько-практичного мислення;
однобічна — виключно високий рівень розвитку однієї групи здібностей, всі інші розвинені нижче середнього.

 

Изображение 1 Изображение 2 Изображение 3 Изображение 4

 

Зазначені види обдарованості не ізольовані один від одного: людина може бути обдарованою по відношенню до цілої групи споріднених здібностей. Але всі види обдарованості обов'язково передбачають певний рівень розвитку розумових здібностей. Чим вищий цей рівень, тим ефективніше її діяльність у тій або іншій спеціальній сфері.

Обдаровані діти («вундеркінди») - діти з високим рівнем розумового розвитку або спеціальних здібностей. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я обдаровані діти віднесені до групи ризику і потребують особливого виховання, розробки спеціальних, індивідуальних навчальних програм, спеціально підготовлених вчителів, навчання у спеціальних школах.

Основними рисами таких дітей є: розумова активність, винахідливість у заняттях, ініціативність, комунікативність, позитивна життєва енергія, багатство активного словника, випередження у навчанні, схильність до праці, творчість.

Робота з обдарованими дітьми будується на таких принципах: індивідуальний підхід, навчання на високому рівні складності; звільнення дитини від тотальної регламентації, створення ситуації вибору тощо.

Головна умова розвитку обдарованості - оптимально ефективна взаємодія між зовнішніми і внутрішніми чинниками впливу на особистість дитини.

Єдина можливість керівництва цим процесом - конструювання індивідуалізованого навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток творчих здібностей дітей.

Система роботи з обдарованою дитиною включає наступні кроки:

- виявлення особливостей обдарованості (здібності, інтереси, схильності);
- практичне врахування визначених психологічних особливостей дитини в індивідуальній роботі з нею;
- перебудова власної професійної діяльності педагога;
- підпорядкування навчально-виховного процесу відповідним властивостям даної обдарованої дитини;
- координація зусиль батьків та вчителів у розумінні та допомозі обдарованим дітям.

 

Поради батькам

Списки учнів, слухачів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України
по Комунальному закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей»
Дніпровської міської ради 2018/2019 н. р.