Логотип лицея
Комунальний заклад освіти
«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
Дніпровської міської ради

Науково-методичні комісії

 

У ліцеї плідно працюють п`ять предметних комісій: суспільно-гуманітарних наук, природничих наук, математично-інформаційних наук, економічних наук,фізичного виховання та зміцнення здоров’я. Робота комісій спрямована на реалізацію єдиної науково-методичної проблеми ліцею «Креативна освіта для розвитку економічно компетентної, соціально адаптованої особистості».

У ліцеї впроваджується дослідно-експериментальна робота  регіонального експерименту: «Створення педагогічних та соціально-психологічних умов для економічної освіти ліцеїстів в системі реалізації принципів сталого розвитку».

У зв’язку з цим була відкоригована концепція ліцею, яка розглядає надання освітніх послуг під кутом зору формування нової системи ціннісних орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління, створення оптимально комфортного середовища: в соціальному, економічному, екологічному та духовному вимірах.

Впровадження експерименту «Створення педагогічних та соціально-психологічних умов для економічної освіти ліцеїстів в системі реалізації принципів сталого розвитку» дозволило створити та реалізувати нову інтерактивну модель навчання: паритетну співпрацю учнів та вчителів, активність кожного учасника навчання, повагу один до одного, взаємодію. Реалізація цієї моделі включає в себе: навчальну діяльність, позакласну роботу, адміністративно-господарську діяльність, шкільне самоврядування, роботу з органами місцевого самоврядування, взаємодію з місцевою громадою.