Логотип лицея
Комунальний заклад освіти
«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
Дніпровської міської ради

Науково-педагогічний проект
регіонального рівня
«Школа вирішення конфліктів
«Митці згоди»

Актуальність дослідження:

Серед ключових принципів сучасної освіти є гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу. Важливими складниками освітнього процесу є технології співробітництва та педагогіка партнерства, які передбачають взаємодію між учнями, вчителями, батьками на засадах демократії, рівноправ’я, взаємодопомоги, поваги, толерантності.

Реалізація принципів та технологій співробітництва і педагогіки партнерства у практиці роботи освітніх закладів ускладнюється наявністю труднощів у міжособистісній взаємодії, що загалом обумовлює зростання конфліктності та суттєво знижує ефективність усього навчально-виховного процесу. У сучасних умовах конфлікти стали однією із найскладніших проблем життєдіяльності освітніх закладів, зокрема закладів загальної середньої освіти. Учні, взаємодіючи з дорослими, однолітками, оточуючим соціально-культурним середовищем, досить часто на різних рівнях і в різних обставинах стикаються з міжособистісними, груповими, між груповими конфліктами. Постійно зростає кількість конфліктів у системі «учень-педагог», «учень-учень», «педагог-педагог», «педагог-батьки».

Через загострення конфліктної протидії можна спостерігати часткову відсутність позитивних взаємин між педагогом і школярами, зростання емоційної й духовної дистанції між ними, зниження мотивації учнів до навчально-пізнавальної діяльності. Тривалі, нерозв’язані конфлікти негативно впливають на міжособистісні стосунки, руйнують соціально-психологічний клімат у середовищі освітнього закладу, а невміння управляти конфліктами та знаходити оптимальні шляхи та способи їх попередження й розв’язання негативно позначаються на всіх учасниках педагогічної взаємодії.

Конфлікт – звичне соціальне явище, що є цілком природним для соціально-педагогічного середовища закладу освіти. Уникнути конфліктної взаємодії доволі складно, тому доцільно знати механізми його попередження та орієнтуватися у технологіях розв’язання конфліктної взаємодії. З огляду на те, що в середовищі освітніх закладів почастішали випадки деструктивної поведінки учасників освітнього процесу у конфліктних ситуаціях, в учнів та педагогічних працівників необхідно формувати високий рівень готовності до діяльності з розв’язання конфліктів.

Метою проекту є: розробка шкільної системи попередження та вирішення конфліктів творчими методами та упровадження їх в освітній процес Нової української школи.

Наукова новизна науково-педагогічного проекту:
- Створення психолого-педагогічних засад новітньої системи попередження та вирішення конфліктів творчими методами, що відповідає викликам сучасного суспільства, завданням модернізації освіти в Україні та вимогам Концепції «Нова українська школа»;
- Розробці та упровадженні у практику роботи ліцею інноваційних технологій творчого вирішення та попередження конфліктів;
- Участі у підготовці авторських програм, методичних рекомендацій щодо застосування творчих методів вирішення конфліктів в освітньому процесі сучасного закладу.

Практична значущість роботи науково-педагогічного проекту:
- Перевірка результативності та визначення умов ефективного застосування системи попередження та вирішення конфліктів творчими методами;
- Апробація навчальних програм, науково-методичного забезпечення та створення умов для застосування творчих методів і технологій попередження і вирішення конфліктів в освітньому середовищі.

Прогнозований результат науково-педагогічного проекту:
- Розвиток в учнів усіх вікових категорій навичок міжособистісної взаємодії на засадах рівноправ’я, взаємодопомоги, поваги, толерантності, ефективного попередження та розв’язання конфліктів;
- Удосконалення та розвиток професійної компетентності педагогічних працівників щодо застосування методів та технологій попередження та ефективного розв’язання конфліктів «учень - педагог», «учень - учень», «педагог - педагог», «педагог-батьки»;
- Узагальнення та поширення досвіду роботи з застосуванням творчих методів та технологій попередження та ефективного розв’язання конфліктів у середовищі ліцею.

Організаційно-кадрове забезпечення науково-педагогічного проекту:
Наукове керівництво: КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» в особі доцента кафедри інформаційно-освітніми проектами, кандидата педагогічних наук Мотуз Тетяни Володимирівни.
Науковий консультант: Ватковська Марина Григорівна, проректор з науково-педагогічної роботи КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», кандидат філософських наук, доцент.
Партнери проекту: ГО «ДОО «Сила майбутнього», ГО «Рух «Етнодрайв».

Термін реалізації науково-педагогічного проекту: грудень 2019 – жовтень 2020 року.

Етапи реалізації проекту:
І – організаційний (грудень 2019 – січень 2020р.)
ІІ – проектно-експериментальний (січень – серпень 2020р.)
ІІІ – узагальнюючий (червень – жовтень 2020р.)

Програма реалізації проекту «Школа вирішення конфліктів «Митці згоди»:
І – організаційний (грудень 2019 – січень 2020р.)
Проведення діагностики членів учнівського та педагогічного колективів.
Формування творчих груп педагогів та учнів для організації занять.
ІІ – проектно-експериментальний (січень – серпень 2020р.)
Навчання педагогів та учнів розв’язувати конфлікти творчими методами та технологіями.