Логотип лицея
Комунальний заклад освіти
«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
Дніпровської міської ради

Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня за темою: «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» на період 2015/2016 н.р.-2020/2021 н. р.

Ліцейська тема: «Системне узгодження та збалансування економічної, екологічної та соціальної складових сталого розвитку у змісті ліцейської освіти»

Науковий керівник – Висоцька О.Є., доктор філософських наук, доцент, декан факультету відкритої освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Актуальність дослідження: На початку XXI ст. концепція сталого розвитку поступово перетворюється на домінантну ідеологію розвитку цивілізації. Відповідно до неї нагальною потребою є формування у всіх людей планети такого способу життя, на якому основуватиметься довготривалий ощадливий гармонійний розвиток людства – його сталий розвиток. Тому введення та реалізація нової моделі освіти, більш актуальної в умовах глобалізації та розвитку науки, моделі освіти в цілях сталого розвитку, включення ідей і принципів сталого розвитку в сучасну освіту є крайня необхідність для реалізації цих стратегій. Ніякі заходи не допоможуть державі і людству в цілому перейти до сталого розвитку, якщо свідомість більшої частини суспільства збережеться на рівні суспільства нераціонального споживання, безвідповідального до навколишнього середовища. Дане питання піднімалося на засіданні Європейської Економічної Комісії ООН в 2005 році, за підсумками якої була прийнята стратегія ООН для освіти в інтересах сталого розвитку. Також це питання обговорювалося на засіданні комісії ООН у 2011 році, де зазначалося, що «Сталий розвиток і рівність можливостей: краще майбутнє для всіх».

Освіта для сталого розвитку дає змогу спроектувати напрями розбудови нового майбутнього. Завдяки освіті для сталого розвитку можна виховати нове покоління людей, які будуть носіями культури створення нового суспільства.

Очевидною є необхідність в такому експериментальному дослідженні, яке б допомогло системно узгодити та збалансувати економічну, екологічну та соціальну складові сталого розвитку й реалізувати модель школи сприяння сталому розвитку на засадах інтеграції змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес.

Мета дослідження: Системно узгодити та збалансувати економічну, екологічну та соціальну складові сталого розвитку й реалізувати модель школи сприяння сталому розвитку на засадах інтеграції змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес. Формувати в учнів інтелектуально-особистісні, поведінкові якості, знання, уміння, навички, що дозволяють індивіду адаптуватися в соціо-природному середовищі, що стрімко змінюється. Домагатися наявності у індивіда загальної та професійної компетентності, дипломатичності, комунікабельності.

Об'єкт дослідження: Навчально-виховний процес у ліцеї.

Предмет дослідження: Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес ліцею.

Основні напрямки експерименту:
- Системне узгодження та збалансування економічної, екологічної та соціальної складових сталого розвитку у змісті ліцейської освіти.
- Апробація нових навчально-методичних матеріалів щодо інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес.
- Визначення показників ефективності інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес, що характеризують зміну ціннісних орієнтацій та моделей поведінки особистості у бік сталого розвитку.
- Моніторинг якості навчання та соціальних компетентностей в інтересах сталого розвитку учасників експерименту.
- Запровадження педагогічних моделей інтегрування змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес, визначених у процесі роботи.
- Використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності учнів, комунікативної, патріотичної, громадянської культури.
- Впровадження інформаційних технологій, активізація дослідницької діяльності ліцеїстів.
- Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості, розвитку критичного мислення, соціальної мобільності.
- Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу, розвиток екологічно врівноваженої поведінки особистості.
- Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних освітніх технологій та реалізації завдань.

Етапи дослідно-експериментальної роботи:

І етап Діагностично-концептуальний вересень 2015 р. - серпень 2016 р.
ІІ етап Організаційно-моделюючий вересень 2016 р. - серпень 2017 р.
ІІІ етап Практичний вересень 2017 р. – серпень 2019 р.
ІV етап Коригуючий вересень 2019 р. – серпень 2020 р.
V етап Підсумковий вересень 2020 р.– серпень 2021 р.

 

 

 

 

 

Випереджаюча освіта...