Логотип лицея
Комунальний заклад освіти

«Фінансово-економічний ліцей»

Дніпропетровської міської ради

Учням

 

Вирішення юридичних ситуацій (задач) дозволяє учням застосовувати здобуті теоретичні знання у конкретних життєвих ситуаціях, навчитись робити аргументовані висновки. Для виконання практикумів з правознавства розміщені збірники юридичних задач за темами.

Ефективність навчання визначається конкретними знаннями, вміннями та навичками, які здобули учні. Велику допомогу в цьому їм надають узагальнюючі схеми і таблиці. Вони містять головне, найбільш суттєве для вас: дати, події, факти, історичні поняття.

Самоосвіта не може бути успішною, якщо Ви не володієте низкою пізнавальних умінь та навичок. Розвивати уміння дослідника необхідно постійно, працюючи з текстами документів або підручників, історичними картами та фотодокументами. В цьому вам допоможе «Довідник науковця – початківця».

Для учнів 10 та 11 класів необхідні підручники, щоб отримати найбільш повну інформацію про історичні події.

Історичним поняттям називають ключове слово чи ключові слова, у яких відображено головні, важливі, найбільш суттєві сторони історичних подій і явищ. Засвоєння історичних понять є найважливішим завданням навчання історії.